Bestseller

Zestaw: Duchem całym wielbię Pana + Wykład Lekcyi i Ewangelii

ZEST-0029

Zestaw zalecany

Ten pakiet zawiera

Wykład Lekcyi i Ewangelii - okładka przód
Przednia okładka książki Wykład Lekcyi i Ewangelii ks. Leonarda Goffinego
Wykład Lekcyi i Ewangelii. Książka do oświecenia duszy - ks. Leonard Goffine
199,00 zł
x 1
Duchem całym wielbię Pana - okładka przód
Przednia okładka książki Duchem całym wielbię Pana
Duchem całym wielbię Pana. Książeczka do nabożeństwa dla dzieci i młodzieży
39,00 zł
x 1
178,00 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 178,00 zł
Stan magazynowy: Stale niedostępne.

Duchem całym wielbię Pana. Książeczka do nabożeństwa dla dzieci i młodzieży

Pozycja „Duchem całym wielbię Pana. Książeczka do nabożeństwa” powstała z myślą o najmłodszych wyznawcach wiary katolickiej. Misją publikacji jest przekazanie młodemu pokoleniu podstawowych wartości naszej religii, dlatego też książeczkę wyposażono w tradycyjne Ordo Missae.

Przekażmy wiarę i tradycję młodym pokoleniom!


Pozycja „Duchem całym wielbię Pana. Książeczka do nabożeństwa” powstała z myślą o najmłodszych wyznawcach wiary katolickiej. Misją publikacji jest przekazanie młodemu pokoleniu podstawowych wartości naszej religii, dlatego też książeczkę wyposażono w tradycyjne Ordo Missae.


Książeczka do nabożeństwa dla dzieci i młodzieży


Dzieło bogate jest w modlitwy na niemal każdą okazję: Modlitwy codzienne, Modlitwy okolicznościowe, Modlitwy w domu i w szkole, czy Modlitwy za wstawiennictwem Świętych. Dzięki książeczce Twoje dziecko dowie się również, jak przygotować się do Sakramentu spowiedzi oraz, w jaki sposób odmawia się Różaniec Święty i jakie są jego tajemnice. W tekście odnajdziemy również kolędy, psalmy oraz pieśni religijne. Opracowanie ma za zadanie w jasny i czytelny sposób przedstawić dzieciom i młodzieży wszystkie elementy wchodzące w skład nabożeństwa. Za pośrednictwem tak przystępnej książeczki młode pokolenie z chęcią będzie pogłębiać swoją wiedzę na temat wiary, a towarzyszące przy niej czynności staną się dla niego jasne i zrozumiałe.


Drogie Dziecię!
Czego Cię uczą posłowie nieba,
 Tego Ci słuchać, to czcić potrzeba,
Nie tylko w chwilach wczesnej młodości,
Kiedy mniej ludzkiej doświadczysz złości.
Ale i potem, kiedy z otchłani
 Wyjdą Twą duszę zgubić szatani.
Wtenczas tej książki o radę pytaj,
 I słuchaj pilnie i czytaj, czytaj!
Niech świat w Twym sercu jej słów nie zgłuszy:
„Nie zapominaj o swojej duszy”.
J. W. z K.
Za: „Pamiątka Pierwszej Komunii Św.”, 1910 r.


Spis treści

MODLITWY CODZIENNE 6
Znak krzyża świętego 7
Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej 7
Modlitwa Pańska 8
Pozdrowienie Anielskie 8
Skład Apostolski 9
Modlitwa do Anioła Stróża 10
Modlitwa za wiernych zmarłych 10
Święty Michale Archaniele 13
Modlitwa Anioł Pański 14
Modlitwa św. Maksymiliana Marii Kolbe 15
Pod Twoją obronę 15
Akt wiary16 Akt nadziei 16
Akt miłości 17
Akt żalu 17
Prowadź mnie, Jezu! 18
MODLITWY OKOLICZNOŚCIOWE 19
1. MODLITWY W KOŚCIELE 20
MODLITWY PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ 20
MODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 23
Modlitwa przed Komunią Świętą 23
(Modlitwa Tomasza à Kempis) 23
Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
Modlitwa do Matki Bożej 25
MODLITWY PO MSZY I KOMUNII ŚWIĘTEJ 26
Po Mszy Świętej 26
Modlitwa po Komunii Świętej przed wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa 26
Akty po Komunii Świętej 27
Modlitwa św. Tomasza z Akwinu 28
Odnowienie uroczystych obietnic danych na Chrzcie Świętym Trójcy Przenajświętszej
Komunia duchowna 33
2. MODLITWY W DOMU I SZKOLE MODLITWY PORANNE 35
Stawmy się przed obliczem Boga i uczcijmy Go 35
Wzywajmy łaski Najświętszej Dziewicy, Anioła Stróża naszego i Wszystkich Świętych 36
Modlitwa św. Elżbiety poddająca się woli boskiej 37
MODLITWY WIECZORNE 38
Polecenie się Bogu, Najświętszej Pannie Maryi i Wszystkim Świętym 42
Modlitwa za żywych i umarłych 42
Modlitwa odpustowa do Anioła Stróża 43
Modlitwa wieczorna świątobliwego Mikołaja Wolf 43
Modlitwa po rachunku sumienia 44
Ofiarowanie snu 45
MODLITWY RÓŻNE 46
Modlitwa za rodziców 46
Modlitwa za braci i siostry 48
Modlitwa przed jedzeniem 48
Modlitwa po jedzeniu 49
Modlitwa przed nauką 49
Modlitwa po nauce 49
Modlitwa do NMP przy rozpoczęciu nauk szkolnych 50
Modlitwa za nauczycieli 50
3. MODLITWY RÓŻNE MODLITWY DO MATKI BOŻEJ 53
Modlitwa św. Anzelma 53
do Najświętszej Maryi Panny 53
Modlitwa polskiej młodzieży 54
(M. F. Brz.) 54
MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 57
Modlitwa o otrzymanie dwunastu owoców Ducha Świętego 57
Modlitwa św. Alfonsa Liguori 58
MODLITWY O POWOŁANIE 5
Modlitwa o poznanie swego powołania 59
Modlitwa prosząca o godne sługi ołtarza 59
MODLITWY ZA KAPŁANÓW 61
I DUCHOWIEŃSTWO 61
Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus za kapłanów 61
MODLITWY ADWENTOWE 61
Modlitwa na czas Adwentu 61
MODLITWY NA BOŻE NARODZENIE 62
Modlitwa na Boże Narodzenie 62
MODLITWY NA UROCZYSTOŚĆ 63
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 63
Modlitwa na Święto Trzech Króli 63
MODLITWY NA NIEDZIELĘ 64
TRÓJCY ŚWIĘTEJ 64
Modlitwa na Niedzielę Trójcy Świętej 64
MODLITWY NA WIELKI POST 65
Droga życia – Droga krzyżowa 65
MODLITWY WIELKANOCNE 69
Modlitwa w dzień Zmartwychwstania Pańskiego 69
MODLITWY NA ZESŁANIE 70
DUCHA ŚWIĘTEGO 70
Na uroczystość Zesłania Ducha Świętego 70
MODLITWY DO SERCA PANA JEZUSA 71
Akt poświęcenia siebie Najświętszemu 71
Sercu Pana Jezusa 71
Modlitwa o pokój i zbawienie narodów 72
Modlitwa „Pod Twoją obronę”. 72
Do Serca Jezusowego 72
MODLITWY O CZYSTOŚĆ 73
Modlitwy dla wyproszenia czystości duszy 73
i ciała, a także podczas pokus 73
Wezwanie Najświętszej Panny Maryi w pokusach 73
Modlitwa do św. Józefa 73
na uproszenie czystości ciała i duszy 73
Modlitwa ku czci św. Agnieszki, 74
patronki cnoty czystości 74
MODLITWY O NAWRÓCENIE 75
GRZESZNIKÓW I POGAN 75
Modlitwa św. Teresy 75
Modlitwa wynagradzająca i błagalna o odwrócenie herezji 75
Modlitwa za nawrócenie pogan 76
(św. Franciszka Ksawerego) 76
Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi 77
Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Adama Stefana Kard. Sapiehy 78
Modlitwa do Anioła Stróża o pomoc w podróży 78
MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTYCH 79
Modlitwa do św. Barbary panny i męczennicy, patronki szczęśliwej śmierci (4 XII) 79
Modlitwa do św. Józefa, odpustowa 80
Modlitwa do św. Kazimierza 81
Modlitwa do św. Stanisława Kostki 81
Modlitwa do św. Wojciecha, patrona Polski 83
77 POŻYTKÓW WYNIKAJĄCYCH Z POBOŻNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ 84
ORDO MISSAE 94
KATECHIZM 148
SAKRAMENT SPOWIEDZI 173
1. Rachunek sumienia 174
Modlitwa przed rachunkiem sumienia 174
Modlitwa do Ducha Świętego 174
Modlitwa o poznanie własnych grzechów 175
Rachunek sumienia 175
Z Przykazań Boskich: 176
Z przykazań kościelnych: 178
Z obowiązków stanu: 178
Z grzechów głównych: 178
2. Żałuj za grzechy! 179
3. Mocno postanów poprawić się. 179
Krótki sposób pobudzenia się do żalu za grzechy. 180
Po takim rozmyślaniu módl się z głębi serca: 181
Akt skruchy 183
Akt pokory 183
Akt wiary184
Akt nadziei 184
Akt miłości 184
Akt prośby i dobrego postanowienia 185
Prośba o odpuszczenie 185
4. Spowiedź 186
Modlitwy po spowiedzi 189
5. Zadośćuczyń Panu Bogu i bliźniemu. 190
Prośba o uchronienie się od grzechów 192
Psalmy pokutne
Antyfona 194
Psalm 6 194
Psalm 31 195
Ukojenie ducha do wyznania grzechów 195
Psalm 37 196
Pod ciężarem nędzy i grzechu 196
Psalm 50 198
Miserere – zmiłuj się, Panie 198
Psalm 101 200
Modlitwa wygnańca o wyzwolenie ludu i odbudowę Syjonu 200
Psalm 129 202
Z głębokości grzechu i nędzy 202
Psalm 142 203
Pokorna prośba o ratunek w ucisku 203
NABOŻEŃSTWA 205
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 206
NA WYSTAWIENIE 207
NA SCHOWANIE 207
RÓŻANIEC ŚWIĘTY 209
Jak odmawiać różaniec? 209
Wiara 210
Pokora 210
Ufność 211
Wytrwałość 212
ODMAWIAMY RÓŻANIEC ŚWIĘTY 215
TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 215381
DROGA KRZYŻOWA 224
LITANIE 239
Litania do Najświętszego Imienia Jezus 240
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 243
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana 247
Litania do Matki Bożej 249
Litania do św. Józefa 252
DO PRYWATNEGO ODMAWIANIA 253
Litania do św. Antoniego z Padwy 253
Litania do św. Wojciecha 260
PIEŚNI PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ 265
PIEŚNI ADWENTOWE 270
Śpiewa się po aspersji, od Zesłania Ducha Świętego do Adwentu 271
Najświętszą Trójcę dwaj Serafinowie 271
Śpiewa się po aspersji w czasie Adwentu (na melodię Najświętszą Trójcę) 272
Archanioł Boży Gabriel 274
Niebiosa, rosę spuszczajcie z góry 276
Spuśćcie nam na ziemskie niwy 280
KOLĘDY 282
Anioł pasterzom mówił 283
Bóg się rodzi 284
Cicha Noc 286
Dzisiaj w Betlejem 289382
Gdy się Chrystus rodzi 289
Lulajże, Jezuniu 291
Pójdźmy wszyscy do stajenki 292
Przybieżeli do Betlejem pasterze 293
W żłobie leży 294
Wśród nocnej ciszy 296
PIEŚNI DO SERCA JEZUSOWEGO 298
Kiedyś, o Jezu 299
Kochajmy Pana 300
O niewysłowione szczęście zajaśniało 301
Pobłogosław, Jezu drogi 303
Serce, ofiaro miłości 303
Twemu Sercu cześć składamy 307
Najświętsze Serce Boże 309
PIEŚNI DO SERCA MARYI 310
Idźmy, tulmy się jak dziatki 311
Matko najświętsza, do Serca Twego 313
Serdeczna Matko 315
Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz 318
Dobranoc, Głowo święta 319
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony 321
Krzyżu święty, nade wszystko 323
Ogrodzie Oliwny 327
Stała Matka boleściwa 335
PIEŚNI NA WIELKANOC 338383
Chrystus zmartwychwstan jest 339
Otrzyjcie już łzy, płaczący 340
Wesoły nam dzień dziś nastał343
Wstał Pan Chrystus z martwych ninie 344
Zwycięzca śmierci 346
PIEŚNI EUCHARYSTYCZNE 348
Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa 349
Chrystus Pan karmi nas 350
Jezusa ukrytego 351
O zbawcza Hostio 353
Pan Jezus już się zbliża 353
Przed tak wielkim Sakramentem 354
U drzwi Twoich stoję, Panie 354
Zbliżam się w pokorze 356
PIEŚNI MARYJNE 358
My chcemy Boga, Panno Święta 359
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 360
PIEŚNI RYCERSKIE 362
Cóż Ci, Jezu, damy 362
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie 362
Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych 366
Christus vincit, Christus regnat 366
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem 367
Boże, coś Polskę 367
Hymn narodowy nowszy (1918 r.) 370
Rota 371

Wykład Lekcyi i Ewangelii

„Wykład Lekcyi i Ewangelii. Książka do oświecenia duszy” to wierny reprint dzieła księdza Leonarda Goffinego z roku 1893. Rozszerzona wersja książki posiada nauki na wszystkie występujące w ciągu roku niedziele i święta, przedstawiając: wstęp do Mszy Świętej, modlitwę kościelną, lekcję z wyjaśnieniem, a także Ewangelię. Dzieło zawiera również katolickie ćwiczenia religijne, nabożeństwa domowe – skierowane do ludzi, którzy z powodu kalectwa lub podeszłego wieku nie mogą uczestniczyć we Mszy Świętej oraz rady i wskazówki wraz z modlitwami dla chorych i konających. W książce nie mogło zabraknąć także nauki o świętej Drodze krzyżowej, odpowiadającej m.in. na pytania: czym jest Droga krzyżowa i co należy czynić, aby dostąpić odpustów z nią związanych?

„Wykład Lekcyi i Ewangelii. Książka do oświecenia duszy” to wierny reprint dzieła księdza Leonarda Goffinego z roku 1893. Rozszerzona wersja książki posiada nauki na wszystkie występujące w ciągu roku niedziele i święta, przedstawiając: wstęp do Mszy Świętej, modlitwę kościelną, lekcję z wyjaśnieniem, a także Ewangelię. Dzieło zawiera również katolickie ćwiczenia religijne, nabożeństwa domowe – skierowane do ludzi, którzy z powodu kalectwa lub podeszłego wieku nie mogą uczestniczyć we Mszy Świętej oraz rady i wskazówki wraz z modlitwami dla chorych i konających. W książce nie mogło zabraknąć także nauki o świętej Drodze krzyżowej, odpowiadającej m.in. na pytania: czym jest Droga krzyżowa i co należy czynić, aby dostąpić odpustów z nią związanych?

Przejrzysta struktura książki

Aby łatwiej odnaleźć się pośród zawartych w dziele nauk, na końcu książki dokonano ich szczegółowego spisu. Publikacja posiada również alfabetyczne zestawienie istotnych wyjaśnień, uroczystości oraz nauk wiary i obyczajów. Ksiądz Goffine podzielił swe dzieło na trzy części – pierwsza z nich tyczy się niedzieli i świąt Pańskich, druga – uroczystych dni Świętych Pańskich, zaś trzecia – nauki o rozmaitych ćwiczeniach religijnych chrześcijanina.

„Z wszystkich dzieł służących do oświecenia i zbudowania duszy, najlepszą jest książka Goffinego. Tak sądzą najbystrzejsi myśliciele chrześcijańsko-katoliccy – i mają słuszność. Temu też zawdzięcza to dzieło liczne swe wydania. Napisane pierwiastkowo po niemiecku, znalazło ono szerokie rozpowszechnienie w Niemczech i innych krajach katolickich, przetłumaczone na wszystkie języki świata.”

- Karol Miarka

Inne

Contact form is not available

Zobacz także

Opinie

Dodaj opinię

Zestaw: Duchem całym wielbię Pana + Wykład Lekcyi i Ewangelii

Zestaw zalecany

Dodaj opinię