Bestseller Zdolności sił powietrznych i wojsk lądowych sił zbrojnych rzeczpospolitej polskiej

Zdolności Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej - dr Michał Rawłuszko

ZDO-01

„Zdolności sił powietrznych i wojsk lądowych sił zbrojnych rzeczpospolitej polskiej do realizacji bezpośredniego wsparcia lotniczego w konflikcie o dużej intensywności” to praca Michała Rawłuszko skupiająca się na ukazaniu szans i zagrożeń naszego kraju w momencie wybuchu konfliktu na szeroką skalę.

39,00 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 39,00 zł
Stan magazynowy: Wydłużony czas wysyłki.

Co znajdziemy w książce?

- (…) niniejsza praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podjęto próbę zaprojektowania algorytmu oceny zdolności do realizacji CAS (zdolności do realizacji działań taktycznych), a następnie do określenia za jego pomocą obecnych zdolności sił powietrznych oraz wojsk lądowych do realizacji bezpośredniego wsparcia lotniczego przy zastosowaniu zaproponowanego modelu potencjalnego przeciwnika w konflikcie o dużej intensywności. W celu zidentyfikowania i scharakteryzowania poszczególnych uwarunkowań CAS w konflikcie o dużej intensywności dokonano analizy dokumentów normatywnych, literatury przedmiotu oraz wyników badań sondażowych techniką ankietowania. Wykorzystano również doświadczenia własne autora wyniesione z niesformalizowanych obserwacji prowadzonych podczas udziału w licznych ćwiczeniach związanych z realizacją uderzeń lotnictwa na cele naziemne w latach 2013–2017. Następnie scharakteryzowano aktualne zdolności do realizacji bezpośredniego wsparcia lotniczego w konflikcie o dużej intensywności. Wyniki tych badań, skonfrontowane z analizą wywiadów eksperckich, umożliwiły zaprezentowanie propozycji zmian w siłach powietrznych i wojskach lądowych w celu optymalizacji powyższych zdolności do wymagań przypuszczalnego przyszłego pola walki konfliktu o dużej intensywności.

- ze Wstępu

Siły lotnicze Polski

Konflikt o dużym nasileniu stawia najprawdopodobniej największy sprawdzian przed siłami zbrojnymi współczesnego państwa. Zderzenie z wrogiem dysponującym podobnymi lub większymi możliwościami pod względem militarnym oraz determinacją do ich stanowczego i generalnego użycia grozi konsekwencjami na tle politycznym, ekonomicznym i społecznym, które potrwać mogą nawet setki lat. Nie da się ukryć, że we współczesnych czasach stan lotnictwa jest jedną z kluczowych kwestii w zapewnieniu sprawnego systemu obronnego, jak i ofensywnego państwa. Książka ta ma za zadanie ukazać, jak ten istotny element przedstawia się w polskiej rzeczywistości. Autor określa powód podjęcia takiego badania, wskazując problemy badawcze oraz hipotezy. Michał Rawłuszko umieścił w książce model uwarunkowań bezpośredniego wsparcia lotniczego – autor omówił poszczególne obszary uwarunkowań oraz scharakteryzował konflikt o dużej intensywności. Praca przedstawia propozycję zmian mających na celu lepsze spożytkowanie zasobów naszego państwa w celu realizacji bezpośredniego wsparcia lotniczego. Na końcu publikacji znaleźć można podsumowanie przeprowadzonego badania oraz weryfikację wcześniej postawionych hipotez.

Spis treści

SŁOWNICZEK AKRONIMÓW I POJĘĆ
WSTĘP
Rozdział 1 ZAŁOŻENIA BADAWCZE
1.1. Uzasadnienie podjęcia badań (sytuacja problemowa)
1.2. Założenia badawcze, przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze
1.3. Metody i techniki badawcze
1.4. Procedura badawcza, teren badań i charakterystyka badanej populacji
Rozdział 2 UWARUNKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO WSPARCIA LOTNICZEGO W SIŁACH POWIETRZNYCH I WOJSKACH LĄDOWYCH
26 2.1. Pojęcie uwarunkowań bezpośredniego wsparcia lotniczego
2.2. Charakterystyka konfliktu o dużej intensywności
2.3. Uwarunkowania dotyczące obszaru organizacyjnego w siłach powietrznych i wojskach lądowych Sił Zbrojnych RP
2.3.1. Uregulowania doktrynalne i instrukcyjne w zakresie bezpośredniego wsparcia lotniczego
2.3.2. Procedury bezpośredniego wsparcia lotniczego
2.3.3. Dowodzenie bezpośrednim wsparciem lotniczym w uwarunkowaniach narodowych
2.4. Uwarunkowania dotyczące obszaru wyszkoleniowego w siłach powietrznych i wojskach lądowych
2.4.1. Wyszkolenie pilotów sił powietrznych
2.4.2. Wyszkolenie pilotów lotnictwa wojsk lądowych
2.4.3. Wyszkolenie personelu Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych
2.4.4. Wyszkolenie personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego
2.4.5. Wyszkolenie personelu wojsk lądowych
2.5. Uwarunkowania dotyczące obszaru wyposażeniowego w siłach powietrznych i wojskach lądowych
2.5.1. Wyposażenie Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego i Joint Terminal Attack Controllers
2.5.2. Wyposażenie lotnictwa sił powietrznych
2.5.3. Wyposażenie lotnictwa wojsk lądowych
2.5.4. Wyposażenie pododdziałów wojsk rakietowych i artylerii
2.5.5. Wyposażenie pododdziałów rozpoznawczych
2.5.6. Wyposażenie pododdziałów wspieranych
2.6. Uwarunkowania bezpośredniego wsparcia lotniczego dotyczące przeciwnika
2.6.1. Organizacja i wyposażenie brygad oraz dywizji zmechanizowanych i pancernych Zachodniego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej
2.7. Uwarunkowania bezpośredniego wsparcia lotniczego dotyczące środowiska działań
2.8.Podsumowanie
Rozdział 3 AKTUALNE ZDOLNOŚCI SIŁ POWIETRZNYCH I WOJSK LĄDOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP W OBSZARZE BEZPOŚREDNIEGO WSPARCIA LOTNICZEGO
3.1. Pojęcie zdolności do działania w obszarze bezpośredniego wsparcia lotniczego\
3.2. Przeciwnik jako obiekt ataku – zdolność do rażenia
3.3. Zdolności do uzyskania korzystnej sytuacji w powietrzu w rejonie działań
3.3.1. Zdolności do użycia uzbrojenia spoza zasięgu obrony przeciwlotniczej przeciwnika
3.3.2. Zdolności do obezwładniania obrony przeciwlotniczej przeciwnika
3.4. Zdolności do wykrycia celu
3.5. Zdolności do zagwarantowania platform CAS w określonym czasie
3.6. Integracja zdolności koniecznych bezpośredniego wsparcia lotniczego
3.7.Podsumowanie
Rozdział 4 PROPONOWANY ZAKRES ZMIAN W OBSZARACH DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI BEZPOŚREDNIEGO WSPARCIA LOTNICZEGO DLA WOJSK LĄDOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARUNKACH KONFLIKTU O DUŻEJ INTENSYWNOŚCI
4.1. Proponowany zakres zmian w obszarze doktrynalno-organizacyjnym
4.1.1. Zmiany dotyczące zidentyfikowanych uwarunkowań krytycznych
4.1.2. Pozostałe zmiany w obszarze doktrynalno-organizacyjnym
4.2. Proponowany zakres zmian w obszarze wyposażeniowym
4.2.1. Zmiany w zakresie zidentyfikowanych uwarunkowań krytycznych
4.2.2. Pozostałe zmiany w obszarze wyposażeniowym
4.3. Proponowany zakres zmian w obszarze wyszkoleniowym
4.4. Proponowane skutki zmian w aspekcie zdolności do realizacji bezpośredniego wsparcia lotniczego
4.4.1. Skutki likwidacji zidentyfikowanych uwarunkowań krytycznych
4.4.2. Skutki pozostałych zmian
Podsumowanie
ZAKOŃCZENIE
ZAŁĄCZNIKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Ad Arma
9789395505850

Opis

Format
210 x 297 mm
Oprawa
miękka
Ilość stron
175

Contact form is not available

Zobacz także

Opinie

Dodaj opinię

Zdolności Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej - dr Michał Rawłuszko

„Zdolności sił powietrznych i wojsk lądowych sił zbrojnych rzeczpospolitej polskiej do realizacji bezpośredniego wsparcia lotniczego w konflikcie o dużej intensywności” to praca Michała Rawłuszko skupiająca się na ukazaniu szans i zagrożeń naszego kraju w momencie wybuchu konfliktu na szeroką skalę.

Dodaj opinię